Slide Anything shortcode error: A valid ID has not been provided

OBAVEŠTENJE: Upis primljenih kandidata u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2022/2023. godini – drugi upisni rok

Upis studenata na studijske programe master akademskih studija – Studije nauka bezbednosti (SNB) i Studije upravljanja rizikom od elementarnih i drugih nepogoda (SUR), obaviće se u četvrtak 27. oktobra 2022. godine u računarskom centru i kancelariji za studije drugog i trećeg stepena Studentske službe prema sledećem rasporedu:

  • 10.00 časova – SNB kandidati s rangom 1-7
  • 11.00 časova – SNB kandidati s rangom 8-12
  • 12.00 časova – SUR kandidati s rangom 1-5

Potrebna dokumentacija:

 • Dve fotografije (3,5 x 4,5 cm)
 • Original izvoda iz matične knjige rođenih (na uvid)
 • Diploma prethodnog nivoa studija ili uverenje o diplomiranju (na uvid)
 • Dodatak diplomi prethodnog nivoa studija ili uverenje o položenim ispitima (na uvid)
 • Dokument o akreditaciji završenog studijskog programa i dokument o akreditaciji visokoškolske ustanove (za studente koji su prethodno završili privatni fakultet)
 • Dokaz o uplati upisa za sve studente (iznos 8.500,00 dinara na račun Fakulteta 840-1832666-90; poziv na broj 700)
 • Dokaz o uplati prve rate školarine za studente koji upisuju studije u statusu samofinansirajućih studenata (39.900,00 dinara za master akademske studije na račun Fakulteta 840-1832666-90, poziv na broj 700)
 • Dokaz o uplati za Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu za sve studente (100,00 dinara na račun Fakulteta 840-1832666-90; poziv na broj 700)
 • Indeks i ostali obrasci se dobijaju na fakultetu