Slide Anything shortcode error: A valid ID has not been provided

OBAVEŠTENJE: Upis primljenih kandidata u prvu godinu doktorskih akademskih studija u školskoj 2022/2023. godini – prvi upisni rok

Upis studenata na studijski program doktorskih akademskih studija – Studije nauka bezbednosti, obaviće se u petak, 28. oktobra 2021. godine od 10.30 do 12.00 časova u računarskom centru i kancelariji za studije drugog i trećeg stepena Studentske službe prema sledećem rasporedu:

  • 10.30 – kandidati s rangom 1-2
  • 11.00 – kandidati s rangom 3-6
  • 11.30 – kandidati s rangom 7-10
  • 12.00 – kandidati ispod crte ukoliko ostane upražnjenih mesta

Potrebna dokumentacija:

 • Dve fotografije (3,5 x 4,5 cm)
 • Original izvoda iz matične knjige rođenih (na uvid)
 • Diplome prethodnih nivoa studija ili uverenja o diplomiranju (na uvid)
 • Dodaci diplomama prethodnih nivoa studija ili uverenja o položenim ispitima (na uvid)
 • Dokumenta o akreditaciji završenog studijskog programa i dokumenta o akreditaciji visokoškolske ustanove (za studente koji su prethodno završili fakultete koji ne pripadaju Univerzitetu u Beogradu)
 • Dokaz o uplati upisa za sve studente (iznos 8.500,00 dinara na račun Fakulteta 840-1832666-90; poziv na broj 900)
 • Dokaz o uplati prve rate školarine za studente koji upisuju studije u statusu samofinansirajućih studenata (60.000,00 dinara za doktorske akademske studije na račun Fakulteta 840-1832666-90, poziv na broj 900)
 • Dokaz o uplati za Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu za sve studente (100,00 dinara na račun Fakulteta 840-1832666-90; poziv na broj 900)
 • Indeks i ostali obrasci se dobijaju na fakultetu