Slide Anything shortcode error: A valid ID has not been provided

– OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE –

RASPORED UPISA PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA NA FAKULTETU BEZBEDNOSTI U ŠKOLSKOJ 2022/2023.

Upis primljenih kandidata u prvu godinu osnovnih akademskih studija na Fakultetu bezbednosti u školskoj 2022/2023. godini obaviće se  prema sledećem rasporedu:

06.07.2022. godineupis kandidata koji su ostvarili pravo da se finansiraju iz budžeta Republike Srbije

 •  od 9.00 do 15.00 časova od broja 1 do 150 na konačnoj rang-listi, obaviće se tako što će se u 9.00 časova vršiti prozivka kandidata za upis po redosledu na rang-listi (kandidati su obavezni da prisustvuju prozivci);
 • redosled upisa kandidata određuje mesto na rang-listi.
 • kandidati koji ne budu prisutni na prozivci moći će da se upišu istog dana do 15.00 časova.
 • kandidati koji ne budu prisutni istog dana do 15.00 časova smatraće se da su odustali od upisa.
 • lice koje je u radnom odnosu, a nalazi se na rang-listi za upis studenata koji se finansiraju iz budžeta i ne može ispuniti obaveze koje proističu iz studijskog programa i režima studija može se upisati kao samofinansirajući student, pod uslovom da potpiše izjavu kojom odustaje od upisa na budžet.
 • lice koje se nalazi na rang-listi za upis studenata koji se finansiraju iz budžeta a koje je prethodno bilo upisano na drugoj visokoškolskoj ustanovi u statusu studenta na budžetu, može se upisati samo kao samofinansirajući student.

07.07.2022. godineupis kandidata u statusu samofinansirajućeg studenta

 • od 9.00 do 14.00 časova od broja 151 do 275 na konačnoj rang-listi,  obaviće se tako što će se u 9.00 časova vršiti prozivka kandidata za upis po redosledu na rang-listi (kandidati su obavezni da prisustvuju prozivci);
 • redosled upisa kandidata određuje mesto na rang-listi.
 • kandidati koji ne budu prisutni na prozivci moći će da se upišu istog dana do 14.00 časova.
 • kandidati koji ne budu prisutni istog dana do 14.00 časova smatraće se da su odustali od upisa.

08.07.2022. godineupis kandidata u statusu samofinansirajućeg studenta

 • od 9.00 do 14.00 časova od broja 276 do 400 na konačnoj rang-listi,  obaviće se tako što će se u 9.00 časova vršiti prozivka kandidata za upis po redosledu na rang-listi (kandidati su obavezni da prisustvuju prozivci);
 • redosled upisa kandidata određuje mesto na rang-listi.
 • kandidati koji ne budu prisutni na prozivci moći će da se upišu istog dana do 14.00 časova.
 • kandidati koji ne budu prisutni istog dana do 14.00 časova smatraće se da su odustali od upisa.

11.07.2022. ukoliko ostane nepopunjenih mesta za upis, vršiće se prozivka u 9.00 časova za kandidate od rednog broja 401, dok se ne popune slobodna mesta.

Pomeranje kandidata na rang-listi vršiće se isključivo u slučajevima kada prethodni kandidat ne dođe na upis u planirano vreme ili odustane od upisa.


Za upis primljenih kandidata u prvu godinu osnovnih akademskih studija na Fakultetu bezbednosti u školskoj 2022/2023. godini potrebna je sledeća dokumentacija:

 1. Indeks (dobija se na Fakultetu)
 2. Jedan prijavni list ŠV-20 i jedan semestralni list (dobijaju se na Fakultetu)
 3. Originalna svedočanstva I, II, III i IV razred
 4. Original diplome o završenoj srednjoj školi
 5. Izvod iz matične knjige rođenih (sa hologramom)
 6. Dve fotografije 3,5 x 4,5 cm
 7. Dokazi o uplati na račun Fakulteta bezbednosti (broj 840-1832666-90 sa pozivom na broj 999):
  • troškova upisa u iznosu od 8.500,00 dinara (plaćaju svi studenti)
  • za Centar za razvoj karijere i savetovanja studenata Univerziteta u Beogradu 100,00 dinara (plaćaju svi studenti)
  • prve rate školarine u iznosu od 30.000,00 dinara za samofinansirajuće studente