Slide Anything shortcode error: A valid ID has not been provided

PRIPREMNA NASTAVA


Informacije o organizovanju pripremne nastave za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija na Fakultetu bezbednosti za školsku 2023/2024. godinu

Prijemni ispit na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu polaže se tako što kandidati biraju da polažu testove za dva od tri ponuđena predmeta: Sociologija, Ekologija i Psihologija. Termini prijemnog ispita biće utvrđeni naknadno od strane Univerziteta u Beogradu.

Literatura po kojoj se priprema prijemni ispit i pripremna nastava je sledeća:

 • Sociologija: Vladimir Vuletić, Udžbenik za 4. razred gimnazije i 3. razred srednjih stručnih škola, KLETT, Beograd, izdanje 2015. ili novije;
 • Ekologija i zaštita životne sredine: Ivo Savić i Veljko Terzija, Udžbenik za 1. razred srednjih stručnih škola, Zavod za udžbenike, Beograd, 2005. ili novije izdanje;
 • Psihologija: Biljana Milojević Apostolović i Nevenka Jovanović, Udžbenik za 2. razred gimnazije, Novi Logos, Beograd, izdanje 2020.

Pripremna nastava: Radi pomoći kandidatima za polaganja prijemnog ispita, Fakultet bezbednosti organizuje pripremnu nastvu, koja će se ove godine, kao i prošlih nekoliko godina organizovati na daljinu (OnLine). Predmete na pripremnoj nastavi predaju zaposleni na Fakultetu bezbednosti.

Kandidati koji se prijave za pohađanje pripremne nastave dobiće detaljno uputstvo za pristup fakultetskoj Platformi za OnLine nastavu kao i za preuzimanje nastavnog materijala u PDF formatu, video formatu, PowerPoint prezentacije, kao i informacije na koji način će pohađati video predavanja i OnLine probno testiranje.

Predmeti: Pripremna nastava se organizuje za predmete: Sociologija, Ekologija i Psihologija.  Kandidat bira da li će da pohađa dva predmeta koja će polagati na prijemnom ispitu, ili može da pohađa samo jedan predmet ili sva tri predmeta ukoliko je neodlučan koja dva predmeta želi da odabere na prijemnom ispitu.

Cena pripremne nastave za pohađanje jednog predmeta je 5.900,00 dinara, za dva predmeta je 11.800,00 dinara, a za tri 17.700,00 dinara.

Termini: Pripremna nastava će se realizovati u tri termina (pretežno vikendima):

 • Aprilski termin – 1, 2, 8, 9, 22, 23, 29. i 30. aprila;
 • Majski termin – 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27. i 28. maja;
 • Junski termin – 2, 3, 4, 9, 10, 11, 17. i 18. juna;

Kandidati mogu da biraju termin/termine u zavisnosti od svojih obaveza.

Rasporede časova održavanja predmeta u okviru svakog termina je sledeći:

 • Ekologija od 9.00 do 12.00 časova
 • Sociologija od 12.00 do 15.00 časova
 • Psihologija od 15.00 do 18.00 časova.

Prijave za pripremnu nastavu počinju od 16. marta i kandidati se od tada mogu prijavljivati za sve termine, s tim što se za aprilski termin mogu prijaviti najkasnije do 30.03.2023, za majski termin najkasnije do 4.05.2023, a za junski termin do 31.05.2023.

 • Prijavna dokumentacija se dostavlja na e-mail upis@fb.bg.ac.rs
 • Prijavni formular možete preuzeti ovde.
 • Primerak popunjene uplatnice možete videti ovde.
 • Za sva dodatna pitanja i bliže informacije možete se obratiti na e-mail upis@fb.bg.ac.rs ili na telefon: +381 63 1025 847. U tom smislu Vam predlažemo da pratite termine organizovanja Dana otvorenih vrata, kada možete doći na Fakultet i detaljno se informisati o svemu što vas interesuje.