Slide Anything shortcode error: A valid ID has not been provided

PRIPREMNA NASTAVA


Informacije o pripremnoj nastavi za upis na Fakultet bezbednosti za 2022/2023. školsku godinu

Pripremna nastava za polaganje prijemong ispita za upis u školsku 2022/2023. godinu se organizjuje na daljinu (OnLine). Prijavljeni kandidati će pristupom fakultetskoj Platformi za OnLine nastavu moći da preuzmu nastavni materijal u PDF formatu, video formatu kao i PowerPoint prezentacije, te da putem Cisco Webex Meetings aplikacije pohađaju video predavanja. Takođe će imati i OnLine testiranje.

Pripremna nastava se organizuje iz sledećih predmeta: Sociologija, Ekologija i Psihologija. Kandidati biraju dva od ponuđena tri predmeta.

Literatura po kojoj se priprema prijemni ispit je sledeća:

 • Sociologija, Vladimir Vuletić, za 4. razred gimnazije i 3. razred srednjih stručnih škola, Klett, Beograd, izdanje 2015. ili novije;
 • Ekologija i zaštita životne sredine, Ivo Savić i Veljko Terzija, za 1. razred srednjih stručnih škola, Zavod za udžbenike, Beograd, izdanje 2005. ili novije;
 • Psihologija, Biljana Milivojević Apostolović, udžbenik psihologije za 2. razred gimnazije i 2. i 3. razred područja rada ekonomija, pravo i administracija, Novi Logos, Beograd, izdanje 2013.

Nastava će se realizovati u tri termina:

   • prvi – od 11. do 17. aprila 2022. godine,
   • drugi – od 16.  do 22. maja 2022. godine, i
   • treći – od 06. do 12. juna. 2022. godine.
 • Zainteresovani kandidati biraju jedan od ponuđena tri termina.
 • Prijava za pripremnu nastavu počinje od 21. marta. Osim prijavljivanja za bilo koji termin tokom marta meseca moguće je, u zavisnosti od izabranog termnina, prijaviti se najkasnije dva dana uoči početka pripremne nastave i to: za prvi do 9.4.2022; za drugi do 14.5.2022. i za treći do 4.6.2022.
 • Prijavni formular možete preuzeti ovde.
 • Cena kompletne pripremne nastave (dva predmeta) je 11.800,00 dinara.
  Primerak popunjene uplatnice možete videti ovde.
 • Prijavna dokumentacija se dostavlja na e-mail upis@fb.bg.ac.rs
 • Za sva dodatna pitanja i bliža pojašnjenja možete se obratiti na e-mail upis@fb.bg.ac.rs ili na telefon kontakt osobe: +381 63 1025 847

SNAGOM ZNANJA DO SIGURNE BUDUĆNOSTI