Slide Anything shortcode error: A valid ID has not been provided

OBAVEŠTENJE: Upis primljenih kandidata u prvu godinu specijalističkih strukovnih studija u školskoj 2022/2023. godini – drugi upisni rok

Upis studenata na studijski program specijalističkih strukovnih studija – Procena bezbednosnih rizika obaviće se 28. oktobra 2022. godine u 10.00 časova u računarskom centru i kancelariji za studije drugog i trećeg stepena Studentske službe.

Potrebna dokumentacija:

  • Dve fotografije (3,5 x 4,5 cm)
  • Original izvoda iz matične knjige rođenih (na uvid)
  • Diploma prethodnog nivoa studija ili uverenje o diplomiranju (na uvid)
  • Dodatak diplomi prethodnog nivoa studija ili uverenje o položenim ispitima (na uvid)
  • Dokument o akreditaciji završenog studijskog programa i dokument o akreditaciji visokoškolske ustanove (za studente koji su prethodno završili privatni fakultet ili visoku školu strukovnih studija)
  • Dokaz o uplati upisa za sve studente (iznos 8.500,00 dinara na račun Fakulteta 840-1832666-90; poziv na broj 800)
  • Dokaz o uplati prve rate školarine za studente koji upisuju studije u statusu samofinansirajućih studenata (iznos 45.000,00 na račun Fakulteta 840-1832666-90, poziv na broj 800)
  • Dokaz o uplati za Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu za sve studente (100,00 dinara na račun Fakulteta 840-1832666-90; poziv na broj 800)
  • Indeks i ostali obrasci se dobijaju na fakultetu