Slide Anything shortcode error: A valid ID has not been provided

Termini upisa brucoša i potrebna dokumenta

Upis primljenih kandidata u prvu godinu osnovnih akademskih studija na fakultetu bezbednosti u školskoj 2023/2024. godini obaviće se prema sledećem rasporedu:

 • 05.07.2023. godineupis kandidata koji su ostvarili pravo da se finansiraju iz budžeta Republike Srbije
   • od 9.00 do 15.00 časova od broja 1 do 150 na konačnoj rang-listi, obaviće se tako što će se u 9.00 časova  vršiti prozivka kandidata za upis po redosledu na rang-listi (kandidati su obavezni da prisustvuju prozivci);
   • Redosled upisa kandidata određuje mesto na rang-listi.
   • Kandidati koji ne budu prisutni na prozivci moći će da se upišu istog dana do 15.00 časova.
   • Kandidati koji ne budu prisutni istog dana do 15.00 časova  smatraće se da su odustali od upisa.
   • Lice koje je u radnom odnosu, a nalazi se na rang-listi za upis studenata koji se finansiraju iz budžeta i ne može ispuniti obaveze koje proističu iz studijskog programa i režima studija može se upisati  kao samofinansirajući student, pod uslovom da potpiše izjavu kojom odustaje od upisa na budžet.
   • Lice koje se nalazi na rang-listi za upis studenata koji se finansiraju iz budžeta a koje je prethodno bilo upisano na drugoj visokoškolskoj ustanovi u statusu studenta na budžetu, može se upisati samo kao samofinansirajući student.
 • 06.07.2023. godineupis kandidata u statusu samofinansirajućeg studenta
   • od 9.00 do 14.00 časova  od broja 151 do 275 na konačnoj rang-listi, obaviće se tako što će se u 9.00 časova  vršiti prozivka kandidata za upis po redosledu na rang-listi (kandidati su obavezni da prisustvuju prozivci);
   • Redosled upisa kandidata određuje mesto na rang-listi.
   • Kandidati koji ne budu prisutni na prozivci moći će da se upišu istog dana do 14.00 časova .
   • Kandidati koji ne budu prisutni istog dana do 14.00 časova  smatraće se da su odustali od upisa.
 • 07.07.2023. godineupis kandidata u statusu samofinansirajućeg studenta
   • od 9.00 do 14.00 časova  od broja 276 do 400 na konačnoj rang-listi,  obaviće se tako što će se u 9.00 časova  vršiti prozivka kandidata za upis po redosledu na rang-listi (kandidati su obavezni da prisustvuju prozivci);
   • Redosled upisa kandidata određuje mesto na rang-listi.
   • Kandidati koji ne budu prisutni na prozivci moći će da se upišu istog dana do 14.00 časova .
   • Kandidati koji ne budu prisutni istog dana do 14.00 časova  smatraće se da su odustali od upisa.
 • 10.07.2023. ukoliko ostane nepopunjenih mesta za upis, vršiće se prozivka u 9.00 časova  za kandidate od rednog broja 401, dok se ne popune slobodna mesta.
   • Pomeranje kandidata na rang-listi vršiće se isključivo u slučajevima kada prethodni kandidat ne dođe na upis u planirano vreme ili odustane od upisa.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS

 1. Indeks (dobija se na Fakultetu)
 2. Jedan prijavni list ŠV-20 i jedan semestralni list   (dobijaju se  na Fakultetu)
 3. Originalna svedočanstva I, II, III i IV razred
 4. Original diplome o završenoj srednjoj školi
 5. Izvod iz matične knjige rođenih (sa hologramom)
 6. Dve fotografije 3,5 x 4,5 cm
 7. Dokazi o uplati na račun Fakulteta bezbednosti (broj 840-1832666-90 i poziv na broj 999):
  • troškova upisa u iznosu od 8.500,00 dinara (plaćaju svi studenti)
  • za Centar za razvoj karijere i savetovanja studenata Univerziteta u Beogradu 100,00 dinara (plaćaju svi studenti)
  • prve rate školarine u iznosu od 30.000,00 dinara za samofinansirajuće studente